Dette er bilder gjennom prosessen til sluttproduktet av bokprosjektet Tankenes Magi.

Det første bildet er omslaget, og det siste bildet er et fotografi av de virkelige bøkene, ferske fra trykkeriet.

Resten av bildene er CG, enten grunnlag for CG eller sluttprodukter produsert i C4D.