Julegryta 2020

St. Johanneslogen Carl Johan

Årets julegryte-arbeid er nå avsluttet, og vi takker alle brødre for innsatsen.

De innsamlede midlene kommer de nødlidende til gode, og resultatet av vår innsats vil bli meldt ved en senere anledning.